Praktická ukážka Agrisem

Pozýváme Vás na ukážku práce podrývacieho stroja Agrisem Cultiplow Platinum 6,0m, ktorá sa bude konať v piatok 26.10. 2018 cca 10.00 na pozemkoch spoločnosti Poľno SME, s.r.o. Polárikovo.


 

Pozvánka na praktickú ukážku podrývacieho stroja Agrisem Cultiplow Platinum 6,0m