Pôdny kultivátor Vibrogerm

Kompaktor Agrisem Vibrogerm


Vibrogerm je pôdny kultivátor určený na prípravu sejbového lôžka. Môže byť vybavený 2 alebo 4 radmi radličiek (typ podľa výberu zákazníka), ktoré je možné kombinovať pre rôzne pracovné operácie pri jednom prejazde a vysokých pracovných rýchlostiach. Pracovná svetlosť pod rámom je 60 cm. Pracovná hĺbka je až 15 cm. Je dostupný v troch záberoch: 5, 6 a 8 metrov. Možnosť konfigurácie stroja podľa priania zákazníka robí z kompaktora Vibrogerm veľmi univerzálny stroj.

Vibrogerm je správnou voľbou na spracovanie pôdy po orbe a na predsejbovú prípravu pôdy. Možnosti rôznej konfigurácie stroja zvyšujú univerzálnosť použitia tohto stroja.

Dva rady stĺpic osadené šípovými radličkami so záberom 25 cm umožňujú zrezanie vrstvy pôdy v celom zábere stroja a agresívne spracovanie povrchu pre dokonalé spracovanie a úpravu povrchovej vrstvy pôdy. Variant so štyrmi radmi vibračných stĺpic (ideálny na ílovité pôdy) je vhodný na intenzívne plytké spracovanie sejbovej vrstvy pôdy bez miešania spodných vrstiev do sejbovej vrstvy. Tým sa dosiahne veľmi dobré prevzdušnenie sejbovej vrstvy pôdy a umožní sa jej rýchle prehriatie pred sejbou. So strojom Agrisem Vibrogerm sa vykonáva rýchla a kvalitná príprava sejbového lôžka a dokonalé vyrovnanie povrchu pozemku pripraveného na siatie a následne na rovnomerné vyrastanie založeného porastu.


Výhody Vibrogermu:

  • Perfektná príprava sejbového lôžka v jednej pracovnej operácii
  • Konfigurácia stroja voliteľná podľa požiadaviek zákazníka pre konkrétne podmienky
  • Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky priamo z kabíny traktora za jazdy (s mechanickým vymedzením maximálnej a minimálnej polohy)
  • Stroj šetrí čas a financie
  • Možnosť výmeny dvoch typov radličiek na prispôsobenie konkrétnym pracovným podmienkam

Špecifikácia  
Pracovná šírka (m)

5,00

6,00

8,00

Transportná šírka (m) (bez príslušenstva) 3,00 3,00 3,00
Hmotnosť s prútovým valcom ⌀450 (kg) 5 400 6 100 7 930
Požadovaný príkon min. – max. (hp) 150 - 210 190 - 280 230 - 320
Počet dlátových radličiek 50 60 80
Počet krídlových radličiek 20 24 32

FOTOGALÉRIA VIBROGERM

VIDEO VIBROGERM


PROSPEKT VIBROGERM: