Servisné školenie MASCAR

Aby sme boli dobre pripravení na nadchádzajúcu sezónu z hľadiska servisu, koncom minulého týždňa prebehlo školenie pracovníkov Technického oddelenia UNIMARCO vo výrobnom závode spoločnosti Mascar v Taliansku. Keďže firma Mascar sa špecializuje v oblasti pícninářské techniky predovšetkým na výrobu a vývoj lisov na okrúhle balíky a ovíjačky okrúhlych balíkov, bolo školenie zamerané práve na túto techniku.


Servisní technici UNIMARCO boli detailne oboznámení s jednotlivými komponentmi a celky strojov, ich výrobou a montážou, pravidlami správnej údržby a nastavenie a možnými servisnými úkonmi pri jednotlivých radov a typov strojov. Školenie prebiehalo ako teoreticky, tak prakticky, kedy bolo možné všetky získané informácie overiť priamo na jednotlivých typoch strojov. Všetky získané poznatky budú využité pri príprave strojov pre zákazníkov, odovzdávanie strojov, ich uvádzanie do prevádzky a zabezpečenie zodpovedajúcich servisných služieb pre zákazníkov.
Firma Mascar vyrába lisy s pevnou komorou a variabilné komorou a ovíjačky okrúhlych balíkov v nesenom aj Návesné prevedenie v niekoľkých výrobných a výkonových radoch. Tým je možné uspokojiť požiadavky väčšiny zákazníkov a zostaviť stroj presne podľa individuálnej špecifikácie pre konkrétneho zákazníka. Prvý dodávané stroje na náš trh budú k videniu na veľtrhu Techagro 2016 na stánku firmy UNIMARCO.