Presná aplikácia

Presná aplikácia vápenca a hnojív s návesnýni rozmetadly Bredal. Každý zákazník, ktorý si vyžaduje presnú aplikáciu priemyselných kryštalických alebo práškových hnojív vie, že rovnomernosť aplikácie u týchto materiálov klasickým rozmetacím ústrojenstvom s rozmetacími diskami s lopatkami je pomerne problematická. Preto má firma UNIMARCO vo svojom sortimente návesná rozmetadlá Bredal rady K, ktoré okrem štandardného rozmetacieho ústrojenstva s rozmetacími diskami s lopatkami ponúkajú možnosť stroje vybaviť šnekovým aplikátorom so záberom 12m. 


S týmto systémom je možné vykonávať aplikáciu aj u vyššie uvedených problematických materiálov pri udržaní vysokej rovnomernosti aplikácie. Aby bolo možné dokonalé prispôsobenie rovnomernosti dávkovania každému typu hnojiva, otáčky šnekov sú nezávisle ovládané a je možné ich prispôsobiť každému typu hnojiva a dávky. S rozmetadlom sa šnekovým aplikátorom je samozrejme možné aplikovať aj hnojivá granulované. Navyše sú tieto stroje vybavené systémom autokalibrácie dávkovanie, čo umožňuje vykonať kalibráciu dávkovanie pre každý novo naložený zásobník hnojivá. Tým je zaručená vysoká presnosť dávkovania i pri premenlivých vlastnostiach hnojív v rámci jednej dodávky. Montáž rozmetací skrine s rozmetacími diskami na stroj je veľmi rýchla, preto zmenu rozmetadlá z aplikácie šnekovým aplikátorom na rozmetadlo s rozmetacími disky je možné vykonať pomerne rýchlo, čím sa ďalej zvyšuje využiteľnosť a efektivita takého stroja. Vzhľadom k veľkému rozsahu dávkovania sú rozmetadlá univerzálne použiteľné pre takmer každý typ priemyselného hnojiva. O tom, že tieto stroje majú miesto na našom trhu svedčí niekoľko desiatok strojov, ktoré slúžia k spokojnosti zákazníkov a podnikov služieb, ktorí sú majiteľmi návesných rozmetadiel radu K.