Emisná výnimka končí

Európsky proces sprísňovania emisných noriem pre naftové motory s výkonom nad 130 kW vstupuje do ďalšej, finálnej fázy. Spoločnosť Hardi-International A / S má pre samojazdné postrekovače ALPHA evo pripravené nové motory DEUTZ vo vyhotovení AdBlue spĺňajúce finálnu emisnú normu Stage IV / Tier 4f. Podľa predbežných informácií bude cena týchto motorov vyššia najmenej o 6.000 EUR. Na prechodné obdobie má Hardi dojednanú výnimku povoľujúcu zástavbu doterajších osvedčených motorov DEUTZ spĺňajúcich predchádzajúcu emisnú normu Stage IIIB / Tier 4i (s filtrom pevných častíc), ale len v celkovom počte 30 kusov.


Využite preto poslednú príležitosť na objednávku samojazdných postrekovačov Hardi ALPHA evo s týmto osvedčeným motorom.

Európske emisné predpisy platia pre všetky stroje novo uvádzané do prevádzky. Postrekovače s motorom podľa staršej normy Stage IIIB / Tier 4i uvedené na trh na základe výnimky do konca roku 2016 budú spĺňať emisné predpisy počas celej svojej životnosti.