Lis Corsa na farme Blahových

Farma rodiny Blahových sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v obci Vápenice, neďaleko slovenských hraníc. Jedná sa o rodinnú farmu, ktorá sa venuje chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka so zameraním na starostlivosť o krajinu a jej údržbu. Hospodárenie je vykonávané v ťažkých pôdnych a svahovitých podmienkach a za týmto účelom je taktiež nakupovaná krmovinárska technika.


Dlhoročným partnerom pri modernizácii techniky je naša spoločnosť a nebolo tomu inak ani pred sezónou 2019, keď rodina Blahových riešila nákup lisu na okrúhle balíky. Ako pán Blaho mladší podotkol: „Aj napriek tomu, že som si urobil detailný prieskum trhu, zvíťazil lis Mascar Corsa 420 L od spoločnosti UNIMARCO a.s.. Presvedčila nás prevádzková jednoduchosť a hlavne energetická nenáročnosť lisu v našich podmienkach. A v neposlednom rade taktiež profesionálny prístup obchodného a servisného tímu UNIMARCO a.s.“.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme veľa kvalitne zlisovaných balíkov!