Posezónna kontrola čerpadla

Čerpadlo je základom postrekového okruhu postrekovača. Je preto vhodné venovať mu odpovedajúcu starostlivosť. Kontrola stavu čerpadla a jeho príprava pred novou sezónou je dobrým predpokladom pre bezproblémový štart do ďalšej sezóny a jej hladký priebeh. Preto aj v tomto roku uskutočňujeme v spolupráci s obchodno-servisnou sieťou HARDI posezónnu kontrolu čerpadiel Hardi. Zaistite si kľudný štart začiatku budúcej sezóny už teraz.


Čerpadlo Hardi