Posezónna prehliadka

Rovnako ako v minulých rokoch sme aj tento rok v spolupráci s predajno-servisnou sieťou HARDI pripravili možnosť kontroly postrekovača HARDI po skončení sezóny autorizovanými servisnými organizáciami. V rámci tejto posezónnej kontroly je možné využiť zvýhodnené podmienky vytvorené špeciálne pre túto akciu. Váš postrekovač tak bude odborne skontrolovaný, pripravený na uskladnenie po sezóne a taktiež pripravený na hladký štart do sezóny nasledujúcej. V prípade záujmu sa prosím obracajte na svojich servisných partnerov HARDI.


Posezónna prehliadka postrekovačov Hardi