Predajná a servisná sieť Bogballe Slovensko

ZOZNAM PREDAJCOV BOGBALLE NA SLOVENSKU


AGROTEM MJ, s.r.o.
1. mája 4271
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontakt: Ing. Ján Janíček
GSM: +421 903 510 378
E-mail: jan.janicek@agrotemmj.sk


BKB - Agro, s.r.o.
Dvorníky 64
Dvorníky 920 56
Slovensko
Kontakt: Ing. Róbert Kožík
GSM: +421 918 455 119
E-mail: bkbagro@gmail.com 


Biolife, s.r.o.
Matúškovská cesta 884/11
924 01 Galanta
Slovensko
Kontakt: Monika Zsille
GSM: +421 907 816 676
E-mail: monika.zsille@biolife.sk


Centex RS, spol. s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko
Kontakt: Dušan Kapec
GSM: +421 915 895 223
E-mail: kapec@centex.sk