Nesené rozmetadlá Bredal

Nesené rozmetadlo Bredal F2

F2

Rozmetacie disky 12-36 metrov
Mechanické odvalovacie koleso

Nesené rozmetadlo Bredal F4

F4

Rozmetacie disky 24-36 metrov
Pripraveno pre ISOBUS (bez terminálu)