Plniaci ventil "UNICA"

GAI - NOVÝ ELEKTROPNEUMATICKÝ PLNICÍ VENTIL "UNICA"

Tento elektropneumatický plniaci ventil disponuje dôležitými vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od tradičných mechanických ventilov. Celá konštrukcia veže je prispôsobená tomuto ventilu pre optimalizáciu vyplachovacieho cyklu použitím automatických skúšobných fliaš.


Hlavné vlastnosti ventilu sú nasledujúce:

1. FLEXIBILNÉ PLNENIE
Elektropneumatické ventily umožňujú plnenie ako tichých, tak i šumivých produktov do 8 bar. Všetky parametre fázy plnenia ako je vákuum vo fľaši, pracovný tlak, proces odtlakovanie, sa nastavujú z ovládacieho panelu a môžu byť kedykoľvek zmenené bez nutnosti manuálneho zásahu. Fľašovanie prebieha pri optimálnych podmienkach, keď je zaistená maximálna sterilita a minimálna oxidácie plneného produktu.

2. NASTAVENIE VÝŠKY HLADINY PLNENIA
Výšku hladiny plnenia možno nastaviť centrálne v rozmedzí od 25 do 100 mm od hrdla fľaše. Konštrukcia elektropneumatického ventilu zabezpečuje presnú výšku hladiny plnenie a automatické porovnanie hladiny s presnosťou 0,5 mm.

3. DVOCH IHLOVÁ KONŠTRUKCIA VENTILU
Sedla ihly plniaceho ventilu a ventilu pre spätný odvod plynu z fľaše sú umiestnené vo svojej tesnej blízkosti, čo umožňuje dosiahnutie presnej hladiny plnenia aj bez využitia systému pre automatické vyrovnanie hladiny plnenia.

4. MAKETY FLIAŠ PRE SANITÁCIU
Štandardnou výbavou stroje sú makety fliaš pre sanitáciu plniacich ventilov, ktoré sa ručne vkladajú medzi plniaci ventil a zdvíhacie piest. Tieto sanitačné prípravky umožňujú dokonalú sanitáciu všetkých okruhov spojených s plniacim ventilom a ventilom pre spätný odvod plynu z fľaše. Samozrejmosťou je možnosť cirkulácie kvapaliny počas jednotlivých sanitačných fáz.

5. JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ SANITÁCIA
Systém elektro-pneumaticky ovládaných ventilov a samotná konštrukcia makiet fliaš umožňuje dokonalú a vysoko efektívnu sanitáciu všetkých okruhov plniča. Jednotlivé sanitačné cykly môžu byť individuálne naprogramované podľa potrieb užívateľa. Plnič možno prepojiť s automatickou CIP stanicou. V tomto prípade sú všetky sanitačné cykly stroja vykonávané plne automaticky bez nutnosti ručného zásahu.

6. LINEÁRNY DESIGN
Lineárne usporiadanie monobloku umožňuje dosiahnutie vyššej produkcie v porovnaní s rotačným konštrukčným riešením. GAI zdokonalil a zjednodušil jednotlivé fázy, bez toho, aby narušil kvalitu a rýchlosť plnenia.

7. ZÁSOBNÍK PLNIČA
Zásobník plniča je vyrobený zo silnostenné nerezovej ocele s vysoko lešteným vnútorným povrchom. Konečnú úpravou je dosiahnuté zrkadlového povrchu. Telo zásobníka je vyrobené z jedného dielu bez nutnosti použitia metódy zvárania, tým je docielené vysokej pevnosti. Malý objem tanku (od 10 do 22 litrov) minimalizuje straty produktu na začiatku a na konci procesu fľašovanie a uľahčuje sanitáciu plniče.

8. SNÍMAČ TLAKU VO FĽAŠI
Každý plniaci ventil je vybavený snímačom tlaku vo fľaši pre precíznu kontrolu jednotlivých fáz plnenia. V prípade, že snímač zaznamená akúkoľvek odchýlku počas plniacej fázy (nízka úroveň vákua, únik tlaku z fľaše, poškodené tesnenie plniaceho ventilu) je obsluha stroja na tento fakt upozornená správou na dotykovej obrazovke.

9. OPAKOVANIE PLNIACIEHO CYKLU
Nastavenie plniaceho cyklu vrátane načasovanie jednotlivých fáz je možné prispôsobiť podľa typu plneného produktu, čo zaručuje maximálnu presnosť opakovania lahvovacího procesu. Tým sú dosiahnuté najlepšie výsledky plnenia.

10. RÝCHLA VÝMENA
Centrálne nastavenie výšky hladiny plnenia, univerzálne závitovkové dopravníky a automatické nastavenie výšky všetkých staníc umožňuje rýchlu zmenu plneného produktu alebo typu fľaše.


JEDNOTLIVÉ FÁZY PLNENIA:

Fáze plnenia elektropneumatického ventilu UNICA

1. VAKUACE
Počas tejto fázy dochádza k odsatie vzduchu z fľaše pomocou vákua. Podtlak vo fľaši po odsatí vzduchu je približne -0,6 bar.

2. VYROVNANIE TLAKU
Počas tejto fázy je fľaša vo veľmi krátkom časovom intervale naplnená inertným plynom (CO2). Tlak plynu vo fľaši je blízky tlaku plynu v zásobníku piva, ktorý býva v rozmedzí 1,0 - 2,0 bary. K prúdenie plynu do fľaše sužujú rovnaký kanál ako pre vákuum.

3. DRUHÁ VAKUACE
V prípade, že zákazník nevyžaduje dvojitú vakuaci fľaše možno túto fázu deaktivovať. Priebeh fázy 3 je rovnaký ako u fáza 1.

4. DRUHÉ VYROVNANIE TLAKU
V prípade, že zákazník nevyžaduje dvojitú vakuaci fľaše možno túto fázu deaktivovať. Priebeh fáza 4 je rovnaký ako u fáza 2.

Fáze plnenia elektropneumatického ventilu UNICA5. SPÄTNÝ ODVOD PLYNU
Počas tejto fázy dochádza k otvoreniu vnútorného dielu plniaceho ventilu a tým k priamemu prepojeniu fľaše s hornou časťou zásobníka piva. Tlak plynu vo fľaši je v tento okamih rovnaký ako tlak plynu v zásobníku. Počas fázy plnenia bude týmto kanálom vytlačení prebytočný plyn z fľaše do zásobníka.

6. PLNENIE
Počas tejto fázy je otvorený vonkajší diel plniaceho ventilu ktorého kanál je prepojený so spodnou časťou zásobníka. Vďaka tvaru vonkajšieho dielu ventilu (špičky) vteká pivo do fľaše po stene a prebytočný plyn z fľaše môže byť prirodzene vytlačená cez vnútorný diel plniaceho ventilu do hornej časti zásobníka.

7. VYROVNANIE HLADINY
Akonáhle je fáza plnenie ukončená, vonkajší diel plniaceho ventilu sa uzavrie a súčasne sa otvorí kanál prívodu plynu do fľaše. V tento okamih je ľahkým pretlakom plynu vytlačeného prebytok piva (pivnej peny) cez vnútorný diel plniaceho ventilu do hornej časti zásobníka. Týmto je dosiahnutá presná hladina plneného produktu. Pokiaľ nie je vyžadovaná presná hladina plnenia, je možné túto fázu deaktivovať. Samotné plnenie bez využitia fázy vyrovnanie hladiny je aj tak veľmi presné (+/- 2 mm).

8. ODTLAKOVANIE
Po ukončení plnenia je v niekoľkých krátkych časových cykloch odvedený tlak plynu z fľaše do prepadu plniča. Pre odvod tlaku slúži rovnaký kanál ako pre prívod plynu / vákua do fľaše.

Používame súbory cookies

Súbory cookies využívame na analýzu návštevnosti, zapamätanie preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenia Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.